FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-६(हाउडी)

जम्मा जनसङ्ख्या १४३४
 पुरुष ७१०
महिला ७२४
दलित(घरधुरि) ३५
जनजाति(घरधुरि)
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) १७६
अन्य(घरधुरि)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८६४८८१६६१