FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-३(गाल्जेला)

 

जम्मा जनसङ्ख्या १४९४
 पुरुष १७५६
महिला १७३८
दलित(घरधुरि) १२९
जनजाति(घरधुरि) २६
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) २६५
अन्य(घरधुरि)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८४८३३१३२६